PLAKÁT A PLAKÁT UTÁN – FELHÍVÁS

1

2015-ben lesz130 éve, hogy az akkori kor nagy magyar festőjének, Benczúr Gyulának az 1885. évi országos általános kiállítási plakátjával elindult plakátművészetünk története. 100 év múltán, 1985-ben a magyar plakát e történelmi dátumának tiszteletére a Műcsarnok egy nagyszabású kiállítást rendezett, és ez alkalomból több hiánypótló kiadvány született, ezek egyike volt a 80-as évek magyar plakátművészetét bemutató, általam szerkesztett könyv is, A MAI MAGYAR PLAKÁT címmel http://issuu.com/istvankulinyi/docs/plakatkonyv. Az elmúlt időkben többen megkerestek, hogy adjak e könyv megmaradt példányaiból, de sajnos nekem is csak 2 db könyvem van belőle. A könyvben szereplő plakátanyag a hazai plakátművészet XX. századi fénykorát rögzítette, annak a mellékesnek tartott műfajnak a legkorszerűbb termését, amelyhez nem nyúlt hozzá az akkori kultúrpolitika, s amelyben egyedülállóan tisztán tükröződött a világ haladó művészete. Nem hiába merül fel bennünk ez értékek ismeretében, bár most már késve,- egy nemzeti gyűjtemény, egy plakáttörténeti múzeum hiánya, illetve a létrehozásának fontossága. És ezzel egy új korszak indulhatna, amelyben a világ felé nyitással, a szakmát erősítendő majd egy nemzetközi plakátbiennálét/triennálét is rendezhetnénk.

Az éppen most 10 éve működő Magyar Plakáttársaság az a fontos szakmai közösség, amelyik megpróbálja hitelesen folytatni a magyar plakát értékes történetét, programja nemcsak annak megőrzése, de a hazai plakátművészet felemelése is. Mint e társaság tagja, szorgalmazom hát egy újabb plakátkönyv megjelentetését, amely az elmúlt 30 megélt évünket tükrözi. Ezeknek az éveknek a gazdasági, piaci, szakmai és elsősorban technikai változásai nagy erővel hatottak a vizuális kultúránkra, valamint az értékrendjeink eltolódását, a magánéletünk alakulását is befolyásolva. Napjainkban a tervezőgrafika legszemélyesebb, a nagyművészetekhez sorolható műfaja, a plakát elvesztette a helyét, rangját, erejét. Az utcaképben már jelentéktelen szerepe van a művészi szándékú plakátnak, mindent eláraszt az igénytelen és hatalmasra növekedett, sok esetben környezetszennyezőnek is mondható, elsősorban kereskedelmi falragaszok tömege. Az új médiák is a plakát ellen dolgoznak, lehetetlen velük harcolni, az elsősorban digitális képi információk özönével, az egész vizuális sokkal szemben tehetetlenek vagyunk, sokan temetik hát a plakátot, miközben kultúránk színvonalának fenntartásában, értékeink, hagyományaink őrzésében, kordokumentumként is nagyon fontos e művészi eszköz és műfaj megtartása, az új technikák általi újraértékelése, alkotóinak népszerűsítése, és a magyar művészetben való méltó helyének megtalálása.

A tervezőgrafika nagyon szapora napi termelésével, jelenlétével, technikai bázisaival szemben aránytalanul szegényes szakirodalommal, fórummal rendelkezünk, szinte alig vannak velünk, munkánkkal foglakozó könyvek, antológiák, lapok, rendszeres publikációk, kritikák, a műfajt értékelő, erősítő orgánumok, közönségvonzó-, nevelő események. Magát a grafikusi tevékenységet rangját vesztett szolgáltatásként kezeli a társadalom, akár egy boltban megvásárolható praktikus számítógépes szoftvert.

Jelentős, nemzetközileg is versenyképes alkotók élnek köztünk, a publikációs lehetőségek hiányában nehéz felkelteni így a hazai közönség érdeklődését irányukban, a műfaj iránt, ezért mindent el kell követni annak érdekében, hogy a plakát ne csak egy szűk körű belterjes produkció legyen, a lehetőségeket alakítva a méltó helyére kerüljön, használjuk. Ezért szükséges egy átfogó és feltáró anyag összegyűjtése, az értékek, a változások, a fontos produktumok dokumentálása, megismertetése. Ezért tartom fontosnak e jubileumi dátum alkalmából egy kereskedelmi forgalomba kerülő, komoly, nagy látványértékű, többnyelvű, reprezentatív album kiadását, amely bemutatja az elmúlt 130 év jelentős alkotóit és műveit országnak, világnak, és legalább 130 kortársi jó plakáttal igazolva a műfaj értékét, halhatatlanságát.

F E L H Í V Á S
A jubileumi plakátkönyvben való szereplésre ezúton kérem hát mindenkitől, aki magas szintű művészeti oktatásban részesült és hivatásszerűen végzett művészi munkájában fontos megnyilvánulásként kezeli a plakáttal való kommunikációt, és van véleménye a korról, hogy vegyen részt, küldjön anyagot a könyvünkbe.

A könyv megjelenését ez év Karácsonyára tervezzük.

Egy-egy művésztől várunk max. 3 db, az elmúlt 30 éven belül készült plakátot,
egy művészi fekete-fehér portrét és egy rövid szakmai önéletrajzot,
a 300 dpi-s, CMYK képeket tiff formátumban, A4 méretben kérem elküldeni erre a email-címre:
kulinyi.fru@t-online.hu
az anyaggyűjtés határideje 2015 június 31.

Kulinyi lstván 2015